Personal

Personal

”Hjälp mig att göra det själv” har blivit ledorden för pedagogiken

Varje individ behöver hjälp för att kunna lära sig men själva inlärningen måste var och en klara på egen hand. Bland annat därför är en montessorilärares uppgift att observera, vara lyhörd och uppmärksam på barns utveckling och stimulera dem till arbete.

Läraren skall vara den igångsättande, den som visar vägen för barnet. Läraren berättar, beskriver, orienterar och klarlägger. All onödig hjälp verkar hämmande på utvecklingen. Läraren skall därför försöka undvika att ingripa i barnets aktiviteter i onödan.

På Tomegården arbetar sex pedagoger och en kock. Kotten är bemannad med två pedagoger varje dag och Ekorren med tre.

 

 Personalens synsätt här på Tomegården innebär:

  • att alla människor är lika värda
  • att barn har en spontan lust till att lära sig och utvecklas
  • att man skall ta tillvara det unika hos varje barn
  • att vi respekterar varandra och är rädda om varandra
  • att miljön både ute och inne är väl anpassad efter barnens behov och att den är estetiskt tilltalande