Vår verksamhet

Vår verksamhet

Tomegårdens målsättning är att i samarbete med dig som förälder arbeta för:

  • att barnen får känna trygghet och trivsel
  • att hjälpa barnet att bli självständigt och ta egna initiativ
  • att skapa förtroende gentemot varandra: vuxna-barn, barn-vuxna, barn-barn och vuxna-vuxna.

Verksamheten på Tomegården grundar sig på Maria Montessoris pedagogik, Tomegårdens målsättning och personalens synsätt. Den åldersblandade barngruppen har stor betydelse. Barn i olika åldrar stimulerar varandra och lär sig samarbeta. I en grupp med barn i olika åldrar blir också konkurrensen mindre.

På Tomegården får barnen tillgång till Montessorimaterialet, själv välja sysselsättning och härigenom tillvaratas arbetsglädjen. Barnen ges tillfälle att prova på skapande aktiviteter, rytmik, musik, gymnastik, laga mat, baka o s v. Utevistelse har vi varje dag, ibland går vi på teater eller museum och vi gör utflykter och studiebesök.

Genom lek och stimulans får barnen utlopp för sin fantasi och svar på sina nyfikna frågor. Genom att inte i tid och otid hjälpa barnen, utan låta dem fritt experimentera, känna sig fram och öva inom olika områden, undanröjs alla de hinder som vuxna normalt ställer i vägen för barnens naturliga utveckling.