Start

Välkommen till Tomegårdens Montessoriförskola!

 

Previous

Next

Montessori

På Tomegården arbetar vi efter montessoripedagogiken. Vi har en tydlig och ärlig tilltro till barnet och dess inneboende möjligheter. Varje barn bär inom sig en strävan efter självständighet och en medfödd lust att lära om sin omvärld.

I praktiken bygger montessoripedagogiken på:

  • respekt för barnet
  • en förberedd miljö
  • frihet och ansvar
  • helheten före detaljerna

Tomegårdens vision

Tomegårdens vision är att sträva efter en förskola där barn, föräldrar och personal känner sig trygga, sedda och en del av gemenskapen.

Vi arbetar och strävar efter ett lustfyllt lärande samt att stärka och utveckla barnets självkänsla.

Hjälp mig att hjälpa mig själv!

Att inspirera barnen att känna delaktighet av vår miljö och ha ett ekologiskt förhållningssätt är grunden i vår verksamhet.