Avgifter

På Tomegården betalar man samma månadsavgift som på andra förskolor i kommunen, maxtaxa.

Månadsavgiften följer kommunens maxtaxa och betalas tolv månader om året. Månadsavgiften betalas in på föreningens bankgiro 515-5130 i förskott.