Mulleverksamhet

Skogsmulle – barnens favorit sedan 1957

Mulle är en friluftsverksamhet för barn från ca fem år. Här får de genom lekar upptäcka naturen och lära sig om skogens vanligaste växter och djur.

Vi har i samarbete med andra montessoriförskolor i Lund en buss vi åker ut med ca sex gånger per termin. Vi åker då till olika naturområden i närheten av Lund. Mellan gångerna med bussen åker vi på mindre äventyr själva. Mulleverksamheten har vi för de allra äldsta barnen på Tomegården innan de går vidare till skolan.

Verksamheten tillfredsställer barnens naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje och utvecklar deras känsla av ansvar för allt som lever. Som karaktär är Skogsmulle barnens vän i skogen – och hen kommer till några av träffarna för att leka, sjunga, berätta om naturen och sätta deras fantasi i rörelse. Spännande för barn i lek- och sagoåldern! I skogsmiljön kommer kunskap, gemenskap, och rörelse under leken naturligt till barnet. Ingen annan lekplats kan mäta sig med äventyret och mystiken i naturen. Genom Skogsmulle får barnen en känsla för naturen och allt som lever i den. I känslan ingår attityder, värderingar och identifieringar.

Skogsmulle är en symbol för hänsyn i naturen. Att lära sig att vara aktsam i det lilla perspektivet, gör oss medvetna om vår inverkan på naturen och grundlägger en ekologisk förståelse.