Plan mot diskriminering och kränkande behandling

På Tomegården ska ingen utsättas för diskriminering eller kränkande behandling, detta gäller såväl barn som personal och föräldrar.

Syftet med Tomegårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling är att värna om och främja allas lika värde.

 

Följ länk för att läsa Plan mot diskrimeinering och kränkande behandling2023 .