Montessoripedagogiken innebär

  • praktisk träning
  • sensorisk träning
  • fritt skapande
  • intellektuell träning
  • social träning

Barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära sig nya saker. Barnens intresse varierar med ålder och mognad. Detta såg Maria Montessori och hon byggde sin pedagogik på detta. Under sina olika mognadsstadier är barn speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Maria Montessori insåg det värdefulla i att ta tillvara dessa intresseperioder, som hon kallade känsliga eller sensitiva perioder.

Man tar bäst tillvara barnets spontana lust för arbete genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap. Barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift och barn som vill lära sig något nytt upprepar en övning om och om igen. Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i sin egen takt är två av de viktigaste förutsättningarna i montessoripedagogiken.