Praktisk info

Avgifter

På Tomegården betalar man samma månadsavgift som på andra förskolor i kommunen, maxtaxa.

Månadsavgiften följer kommunens maxtaxa och betalas tolv månader om året. Månadsavgiften betalas in på föreningens bankgiro 515-5130 i förskott.

Klagomålshantering

Enligt skollagen 2010:800 § 8 ska huvudmannen ha rutiner för klagomålshantering. På Tomegårdens montessoriförskola har styrelsen beslutat att klagomål ska lämnas till förskolechefen. Förskolechefen har ansvar för att det tas fram en åtgärdsplan, att åtgärderna utförs och att utfärdaren informeras. Normalt ska utfärdaren inom 2 dygn få ett kvitto på att klagomålet har mottagits, och ärendet ska hanteras inom två veckor. Alla klagomål arkiveras hos förskolechefen.

 

Hur lämnar jag in mitt klagomål?

Klagomål lämnas alltid in skriftligen för att undgå missförstånd och för att hanteringen ska gå rätt till. Ditt klagomål skickas till  info@tomegarden.se, den mailadressen är direkt kopplad till förskolechefen. Ange titel Klagomålshantering. I mailet skriver du ärendet och även namn om det rör sig om ett specifikt barn.

 

Om jag inte är nöjd med åtgärdsplanen?

Om du inte är nöjd med den åtgärdsplanen eller de åtgärder som gjorts inte uppnått dina förväntningar ber vi dig att gå vidare till styrelsen och via dem skriftligen skicka in en klagomålsanmälan till deras mail: styrelsen.tomegarden@gmail.com

 

Modersmålsstöd

I vår verksamhet på Tomegården vill vi synliggöra det mångkulturella samhälle vi lever i.

Inne på Lilla Tomegården är barnen mellan 1-2 år och det är mitt i processen att lära sig ett eller flera språk. När vi får in barn som är flerspråkiga uppmuntrar vi föräldrarna att skriva upp ord på sitt språk. Det tar med sig ord som barnen använder och förstår hemma så att pedagogen kan förstå och bekräfta på svenska. I verksamheten hjälper vi till med deras språkutveckling och kommunikation med andra. Vi sjunger, gör ramsor och läser sagor. Vi lägger stor vikt vid att varje barn får tid att prata och förmedla till oss och sina kamrater. Det är inne på lilla som grunden för kommunikationen läggs.

Inne på Stora Tomegården har vi som uppdrag att utveckla barns kommunikation, ordförståelse och språkliga medvetenhet. Vi vill att de ska kunna leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor och argumentera för sin sak.

Som inne på Lilla vill vi även ge varje barn tid till att prata med oss. Vi ber även här föräldrar att ta med sig ord, sånger och böcker på sitt språk. Vi går även till biblioteket och lånar böcker och cd-skivor på barnens hemspråk. I verksamheten har vi också en ipad med program där man kan höra sitt språk uttalas korrekt. Här får alla barn möjligheten att använda den. På samlingen använder vi ibland vår handdocka Mr Snail som lär oss engelska på ett lekfullt sätt, för att ge alla barnen en möjlighet till att lära sig två språk på ett enkelt och kravlöst sätt. Vi välkomnar även föräldrar att delta i verksamheten på samlingar. Under samlingen kan de berätta om sitt språk och hemland. På så sätt får man den koppling mellan barn och föräldrar som modersmålsstödet har som syfte.

I vår verksamhet har vi också mycket fantastiskt språkmaterial som barnen har fritt tillgång till. Vi har även kulturmaterial där vi går från helheten som är typiskt för montessoripedagogiken. Pussel finns som världskarta och världsdelar. Vi har även böcker och foton på olika kulturer i världen. Här finns även material med världens olika djur och flaggor att jobba med.