Modersmålsstöd

Modersmålsstöd

I vår verksamhet på Tomegården vill vi synliggöra det mångkulturella samhälle vi lever i.

Inne på Kotten är barnen mellan 1-2 år och det är mitt i processen att lära sig ett eller flera språk. När vi får in barn som är flerspråkiga uppmuntrar vi föräldrarna att skriva upp ord på sitt språk. Det tar med sig ord som barnen använder och förstår hemma så att pedagogen kan förstå och bekräfta på svenska. I verksamheten hjälper vi till med deras språkutveckling och kommunikation med andra. Vi sjunger, gör ramsor och läser sagor. Vi lägger stor vikt vid att varje barn får tid att prata och förmedla till oss och sina kamrater. Det är inne på Kotten som grunden för kommunikationen läggs.

Inne på Ekorren har vi som uppdrag att utveckla barns kommunikation, ordförståelse och språkliga medvetenhet. Vi vill att de ska kunna leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor och argumentera för sin sak. Precis som på Kotten vill vi även ge varje barn tid till att prata med oss. Vi ber även här föräldrar att ta med sig ord, sånger och böcker på sitt språk. Vi går även till biblioteket och lånar böcker på barnens hemspråk. På samlingen använder vi ibland andra språk på ett lekfullt sätt, för att ge alla barn en möjlighet till att lära sig två språk på ett enkelt och kravlöst sätt.

I vår verksamhet har vi också mycket fantastiskt språkmaterial som barnen har fritt tillgång till. Vi har även kulturmaterial där vi går från helheten som är typiskt för montessoripedagogiken. Pussel finns som världskarta och världsdelar. Vi har även böcker och foton på olika kulturer i världen. Här finns även material med världens olika djur och flaggor att jobba med.