Klagomålshantering

Klagomålshantering

På Tomegårdens montessoriförskola har vi infört skriftliga rutiner kring klagomål. Anledningen till det är bestämmelser enligt skollagen. I första hand ber vi vårdnadshavare som är missnöjda kring verksamheten på Tomegården att vända sig till ansvarig pedagog. Ni är även välkomna att ta kontakt med förskolechefen som ansvarar för att en utredning blir gjord.

Vi på Tomegårdens montessoriförskola tror på en öppen dialog. Vi hoppas att ni känner er bekväma med att prata med oss i personalen direkt. Om så inte är fallet ber vi er göra det skriftligt till förskolechefens mail, info@tomegarden.se. Ange titel Klagomålshantering. I mailet skriver du ärendet och även namn om det rör sig om ett specifikt barn. Vi återkopplar till dig inom en vecka och påbörjar en utredning så att alla parter känner sig nöjda. Om parter inte är nöjda går det vidare till styrelsen. Om ni efter de åtgärderna inte känner er nöjda ber vi er kontakta Lunds kommun.

*Utöver ovanstående klagomålshantering kan man även vända sig direkt till
styrelsen, vars mailadress är: styrelsen.tomegarden@gmail.com