Klagomålshantering

Klagomålshantering

Enligt skollagen 2010:800 § 8 ska huvudmannen ha rutiner för klagomålshantering. På Tomegårdens montessoriförskola har styrelsen beslutat att klagomål ska lämnas till förskolechefen. Förskolechefen har ansvar för att det tas fram en åtgärdsplan, att åtgärderna utförs och att utfärdaren informeras. Normalt ska utfärdaren inom 2 dygn få ett kvitto på att klagomålet har mottagits, och ärendet ska hanteras inom två veckor. Alla klagomål arkiveras hos förskolechefen.

 

Hur lämnar jag in mitt klagomål?

Klagomål lämnas alltid in skriftligen för att undgå missförstånd och för att hanteringen ska gå rätt till. Ditt klagomål skickas till  info@tomegarden.se, den mailadressen är direkt kopplad till förskolechefen. Ange titel Klagomålshantering. I mailet skriver du ärendet och även namn om det rör sig om ett specifikt barn.

Om jag inte är nöjd med åtgärdsplanen?

Om du inte är nöjd med den åtgärdsplanen eller de åtgärder som gjorts inte uppnått dina förväntningar ber vi dig att gå vidare till styrelsen och via dem skriftligen skicka in en klagomålsanmälan till deras mail: styrelsen.tomegarden@gmail.com