Gymnastik

Gymnastik

Precis som i läroplanen betonar montessoripedagogiken rörelsens betydelse för barnets utveckling. Varje barn ska ges förutsättning att utveckla medvetenheten om rätten till sin kroppsliga identitet och tilliten till sin egen förmåga.

På Tomegården träna barnen via den fysiska aktiviteten upp  sin grovmotorik och koordinationsförmåga, de lär sig kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Denna tränas i den dagliga verksamheten ute på vår gård samt inne i huset. Ibland är den naturlig, ibland är den organiserad i form av olika rörelseaktiviteter.

Vissa terminer har barnen på Tomegården gymnastik, andra terminer tränas grovmotoriken och koordination (samt instruktioner/regler) genom andra aktiviteter. Vi blandar lustfyllda lekar, med hinderbanor, dans, yoga mm. I samband med den fysiska rörelsen lär vi barnen om en god hygien (dusch och ombyte) och hur man sköter sin utrustning (vika kläder, hålla ordning på sina saker mm). Alla moment i en hälsosam livsstil är viktig att tränas på. Vi pratar också om vikten av en varierad kost för att orka med en fartfylld och fysiskt krävande aktivitet.