Gymnastik

Gymnastik

I montessoripedagogiken betonas rörelsens betydelse.

Barn tränar via den fysiska aktiviteten upp  sin grovmotorik och koordinationsförmåga, de lär sig kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Vissa terminer har barnen på Tomegården gymnastik, andra terminer tränas grovmotoriken genom andra aktiviteter.