Föräldrar

Föräldrar

Tomegårdens Montessoriförskola är en ekonomisk förening, ett s k föräldrakooperativ, och ett praktiskt engagemang från föräldrarnas sida krävs.

Förutom att föräldrarna driver den ekonomiska föreningen med allt vad detta innebär av olika administrativa uppdrag och arbetsgivaransvar, deltager föräldrarna även aktivt i arbetsdagar och fester samt ingår i olika arbetsgrupper. Föräldrarna förutsätts delta i minst två arbetshelger per år.

Andra aktiviteter som föräldrarna kan tänkas delta i är extra hjälp som vikarie då personal har semester, är på fortbildning, borta p g a sjukdom etc. Vi verkar också för en bra trivsel mellan föräldrarna och har utflykter och fester tillsammans. Någon gång under sin tid på Tomegården bör också alla föräldrar engagera sig och ta på sig en lämplig styrelsepost.

Om båda föräldrarna vet med sig att de inte kommer att kunna delta i föräldraarbetet på skolan avrådes från ansökan. På Tomegården kan du läsa mer om föräldrakooperativ i föräldrapärmen.